ซื้อเลยตอนนี้ ผักซอง เจียไต๋ คะน้าฮ่องกง #CT010 ประมาณ 1100 เมล็ด คะน้า ตราเจียไต๋ เมล็ดพันธุ์ผัก เมล็ดผัก เมล็ดพืช ผักสวนครัว ปลูกผัก ด่วนก่อนจะหมด

ผักซอง เจียไต๋ คะน้าฮ่องกง #CT010 ประมาณ 1100 เมล็ด คะน้า ตราเจียไต๋ เมล็ดพันธุ์ผัก เมล็ดผัก เมล็ดพืช ผักสวนครัว ปลูกผัก


1 ซอง ประกอบด้วย คะน้าฮ่องกง น้ำหนักสุทธิ : 3กรัมจำนวนเมล็ด (ประมาณ) : 1,100 เมล็ด%ความบริสุทธิ์ : 98 %%ความงอกงาม : 80 %แหล่งรวบรวม : นิวซีแลนด์ข้อแนะนำ: เพื่อรักษาความงอกของเมล็ดพันธ์เป็นไปตามมาตรฐานที่ระบุ ควรเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 18°C และความชื้น 50% เมล็ดพันธุ์ในภาชนะถูกบรรจุภายใต้เงื่อนไขที่รักษาความงอกตามมาตรฐานที่ระบุ ถ้าภาชนะถูกเปิดหรือมีความงอกและอายุการเก็บจะลดลงตามสภาพแวดล้อม จึงควรรีบใช้เพาะปลูกทันทีเพื่อคุณภาพสูงสุด เมื่อเปิดซองแล้ว ควรปลูกให้หมด

Author: postza