ซื้อ ผักซอง เจียไต๋ โหระพา #CT023 ประมาณ 750 เมล็ด ตราเจียไต๋ เมล็ดพันธุ์ผัก เมล็ดผัก เมล็ดพืช ผักสวนครัว ปลูกผัก ใกล้จะหมด

ผักซอง เจียไต๋ โหระพา #CT023 ประมาณ 750 เมล็ด ตราเจียไต๋ เมล็ดพันธุ์ผัก เมล็ดผัก เมล็ดพืช ผักสวนครัว ปลูกผัก


1 ซอง ประกอบด้วย โหระพา น้ำหนักสุทธิ : 1 กรัมจำนวนเมล็ด (ประมาณ) : 750 เมล็ด%ความบริสุทธิ์ : 98 %%ความงอกงาม : 60 %แหล่งรวบรวม : ประเทศไทยข้อแนะนำ: เพื่อรักษาความงอกของเมล็ดพันธ์เป็นไปตามมาตรฐานที่ระบุ ควรเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 18°C และความชื้น 50% เมล็ดพันธุ์ในภาชนะถูกบรรจุภายใต้เงื่อนไขที่รักษาความงอกตามมาตรฐานที่ระบุ ถ้าภาชนะถูกเปิดหรือมีความงอกและอายุการเก็บจะลดลงตามสภาพแวดล้อม จึงควรรีบใช้เพาะปลูกทันทีเพื่อคุณภาพสูงสุด เมื่อเปิดซองแล้ว ควรปลูกให้หมด

Author: postza