ตอนนี้กำลังลดราคา รถแม็คโคร บังคับ ไร้สาย เดินหน้า ถอยหลังหมุนเลี้ยว และบังคับตักดินได้ ด่วนก่อนจะหมด

รถแม็คโคร บังคับ ไร้สาย เดินหน้า ถอยหลังหมุนเลี้ยว และบังคับตักดินได้


คุณหนูๆ จะรู้สึกไปกับการบังคับรถแม็คโครเสมือนจริง ทั้งเดินหน้า ถอยหลังหมุนเลี้ยว และ สามารถควบคุมแขนเพื่อใช้ในการตัก ดินได้ รถแม็คโคร ใช้ถ่าน AA 4 ก้อน(ไม่รวมในชุด) รีโมทคอนโทรล ใช้ถ่าน 2 ก้อน (ไม่รวมในชุด)

Author: postza