ตอนนี้กำลังลดราคา Top Drone โดรนจิ๋วพร้อมกล้อง โดรนติดกล้อง E98 บินนิ่งมาก รักษาระดับความสูง บินกลับบ้านได้เอง ฟังก์ชั่นถ่ายรูป บันทึกวีดีโอแบบอัตโนมัติ ราคาน่าสนใจ

Top Drone โดรนจิ๋วพร้อมกล้อง โดรนติดกล้อง E98 บินนิ่งมาก รักษาระดับความสูง บินกลับบ้านได้เอง ฟังก์ชั่นถ่ายรูป บันทึกวีดีโอแบบอัตโนมัติ


E98 four axis UAV fixed height folding drone2 plastic 720P/4K/HD 2/5MP 2.4G wifi aerial photography remote control aircraft1、Slide your finger on the screen, once you get lost, you can set the flight settings through the E98. You can use the headless mode to summon the drone just as a key and hold all hands firmly.2、A single, uncontrolled key can have an unmanned vehicle (UAV) close behind based on your mobile phone, and it will automatically return when the power is less than 5%.3、-Creditworthy bank’s credibility is up to hundreds of meters The function of GPS Car will be controlled in real time, signal protection, intelligent operation reaches new heights4、Under bright light, spray fake metal paint on fake metal. -Objective wide-angle 120 ° remote 90 °5、Compared to the general, it can keep the self-driving car (UAV) higher and more stable throughout the day. -Connect the phone to your pocketReferenceTitle:DroneandCameraLiveVideoGPSE98720P1080P4kDroneHDWIFIFPVFlyingDrone feature: -Reputablebankshaveareputationofhundredsofmeters ThefunctionsofGPSCarwillbecontrolledinrealtime,signalprotection,andintelligentoperationwillreachanewlevel. -Hisbirthsituationvaries Understronglight,sprayfakemetalpaintonthefakemetal. -Objectivelenswide-angle120°,remote90° Youcanmovethecameratowatchtheeffectofmovie2,onlymovementcanfeelreal -GPSfixedhighantenna Comparedwiththegeneralsituation,itcankeeptheself-drivingcar(UAV)higherandmorestableallday. -Connectyourphonetoyourpocket Slideyourfingeronthescreenandonceyougetlost,youcansettheflightsettingsviaE98.Youcanuseheadlessmodetosummonadronelikeakeyandholdallhandstightly. -Morepersonalizedsettingsforvalue-addedservices Asingleuncontrolledkeycanturnoffadriverlesscar(UAV)basedonyourphone,anditwillautomaticallyreturnwhenthepowerislessthan5%. -Ataspeedthatchallengespassion Racingspeedforyourentertainment description: Adjustableanglecamera:manualadjustablecamera,90° Pressuresensor:heightadjustment Packingsize:23*18*7cm Expandedsize:35*35*9cm Batterycapacity:1800mAh Lifetime:16-18minutes Chargingtime:90minutes Remotecontroldistance1:100-120meters

Author: postza