ราคาพิเศษ ผักซอง เจียไต๋ น้ำเต้า พันธุ์ลูกกลม OP#CT122 ประมาณ 14 เมล็ด เมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ผัก ผักสวนครัว ผักเจียไต๋ Chia Tai ตราเครื่องบิน ราคาน่าสนใจ

ผักซอง เจียไต๋ น้ำเต้า พันธุ์ลูกกลม OP#CT122 ประมาณ 14 เมล็ด เมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ผัก ผักสวนครัว ผักเจียไต๋ Chia Tai ตราเครื่องบิน


ผักซอง เจียไต๋ น้ำเต้า พันธุ์ลูกกลม OP#CT122 เมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ผัก ผักสวนครัว ผักเจียไต๋ Chia Tai ตราเครื่องบิน1 ซอง ประกอบด้วย น้ำเต้า พันธุ์ลูกกลม น้ำหนักสุทธิ : 2 กรัมจำนวนเมล็ด (ประมาณ) : 14 เมล็ด%ความบริสุทธิ์ : 98 %%ความงอกงาม : 60 %แหล่งรวบรวม : ประเทศไทยข้อแนะนำ: เพื่อรักษาความงอกของเมล็ดพันธ์เป็นไปตามมาตรฐานที่ระบุ ควรเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 18°C และความชื้น 50% เมล็ดพันธุ์ในภาชนะถูกบรรจุภายใต้เงื่อนไขที่รักษาความงอกตามมาตรฐานที่ระบุ ถ้าภาชนะถูกเปิดหรือมีความงอกและอายุการเก็บจะลดลงตามสภาพแวดล้อม จึงควรรีบใช้เพาะปลูกทันทีเพื่อคุณภาพสูงสุด เมื่อเปิดซองแล้ว ควรปลูกให้หมด

Author: postza