รีวิว thetoy รถของเล่น รถตักดินบังคับ ของเล่นเด็ก ของเล่นบังคับ และ ยานพาหนะ ส่วนลด

thetoy รถของเล่น รถตักดินบังคับ ของเล่นเด็ก ของเล่นบังคับ และ ยานพาหนะ


คุณหนูๆ จะรู้สึกไปกับการบังคับรถแม็คโครเสมือนจริง ทั้งเดินหน้า ถอยหลังหมุนเลี้ยว และ สามารถควบคุมแขนเพื่อใช้ในการตัก ดินได้ รีโมทคอนโทรล ใช้ถ่าน AA 4ก้อน (ไม่รวมในชุด)

Author: postza