รีวิว X-Box,Reflective Vest เสื้อจราจร เสื้อกั๊กจราจร เสื้อกั๊กสะท้อนแสง เสื้อกั๊กสะท้อนแสงความปลอดภัยเสื้อกั๊กสะท้อนแสงเห็นได้ชัด Traffic Construction ชุดปั่นจักรยาน safety vest ลดสูงสุด

X-Box,Reflective Vest เสื้อจราจร เสื้อกั๊กจราจร เสื้อกั๊กสะท้อนแสง เสื้อกั๊กสะท้อนแสงความปลอดภัยเสื้อกั๊กสะท้อนแสงเห็นได้ชัด Traffic Construction ชุดปั่นจักรยาน safety vest


X-Box Safety VestThis is reflective mesh fabric and reflective mesh band It is comfortable to wear, durable and washable. It has a very good feeling and strong reflections.Neat shape and beautiful, exquisite materials and good production.Comfortable to wear and complete specifications. High reflective, Intensity and good safety.Simple structure, so wearable, high brightness. Suitable for construction maps, sanitation cleaning, gas stations and parkingFor people: Maps, traffic officers, map leaders, Maintenance personnel, riders and bicycles, employees under the Dark, etc.

Author: postza