ลดพิเศษ X-Box เสื้อช่าง เสื้อช็อป เสื้อทำงาน ผ้าเวสปอยท์ซิปอก สาบปิดซ่อน แถบสะท้อนแสงหลัง แขน โปรโมชั่น

X-Box เสื้อช่าง เสื้อช็อป เสื้อทำงาน ผ้าเวสปอยท์ซิปอก สาบปิดซ่อน แถบสะท้อนแสงหลัง แขน


X-BoxWork shirts that are worn then give the identity of leadership.Stand out in style And durability of work wearSelected fabrics and premium grade materials in production For wearing for at least 2 yearsIs a heat resistant fabric And prevent sparksThick fabric, durable to tear Excellent ventilationProduced as a premium grade product. Sew with double stitch Throughout the shirt Therefore ensuring that the seams are not brokenManufacture shirts that fit the body of the wearer.Size: XS (155) Bust 39 inchesS (160) Bust 41 inchesM (165) bust 43 inchesL (170) bust 45 inchesXL (175) Bust 47 inchesXXL (180) bust 49 inchesXXXL(185) bust 51 inches

Author: postza