ลดราคาจากเดิม เต็นท์ 8-12 คน Shamo Camel เต็นท์สนาม เต็นท์นอนป่า เต็นท์นอน พักในป่า ตั้งแคมป์ ค่ายพักแรม แคมป์ปิ้ง ขนาดใหญ่ จุได้ เปิดเร็ว การก่อสร้างที่เรียบง่าย Large Space Waterproof tents ราคาน่าสนใจ

เต็นท์ 8-12 คน Shamo Camel เต็นท์สนาม เต็นท์นอนป่า เต็นท์นอน พักในป่า ตั้งแคมป์ ค่ายพักแรม แคมป์ปิ้ง ขนาดใหญ่ จุได้ เปิดเร็ว การก่อสร้างที่เรียบง่าย Large Space Waterproof tents


ออกแบบสำหรับการกางอัตโนมัติเต็มรูปแบบ, ง่ายต่อการใช้งานและการจัดเก็บ.

Author: postza