ลดราคา GONGNIU ความปลอดภัย สามารถใช้ในสถานที่ก่อสร้าง ปลั๊กสนาม พลังงานสูง ไม่รู้จักแตก ไม่มีสายไฟ ราง ปลั๊กไฟ ปลั๊กพ่วง พร้อมช่องเสียบ ปลั๊กไฟแท้ รางปลั๊กไฟ 3/4 ช่อง 10/16A 2500/4000W /ปลั๊กเสียบ ตัวผู้ ปลั๊กไฟ 10A 250V  รับประกันสามปี ก่อนของจะหมด

GONGNIU ความปลอดภัย สามารถใช้ในสถานที่ก่อสร้าง ปลั๊กสนาม พลังงานสูง ไม่รู้จักแตก ไม่มีสายไฟ ราง ปลั๊กไฟ ปลั๊กพ่วง พร้อมช่องเสียบ ปลั๊กไฟแท้ รางปลั๊กไฟ 3/4 ช่อง 10/16A 2500/4000W /ปลั๊กเสียบ ตัวผู้ ปลั๊กไฟ 10A 250V  รับประกันสามปี


อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์:1.GONGNIU ปลั๊กตัวเดียว, ตัวต่อปลั๊กแบนสองพิน คณะกรรมการพลังงาน, 10A 250 V, 100% สายไฟต่อทองแดง, PowerStrip, PC 2 flat plug,Unbreakable Flat Plug, ปลั๊กเสียบ ตัวผู้,ชื่อผลิตภัณฑ์,GNTH-10L4/GNTH-10L12.GONGNIU ความปลอดภัย ราง ปลั๊กไฟ ปลั๊กพ่วง ป้องกันไฟกระชาก คุณภาพสูง พร้อมช่องเสียบ ,พลังงานสูง ป้องกันการโอเวอร์โหลด ปลั๊กไฟแท้ ไม่มีสายไฟ, 3 ช่อง รางปลั๊กไฟ ,16A 4000 วัตต์,GNTH-C4D3.GONGNIU ความปลอดภัย ราง ปลั๊กไฟ ปลั๊กพ่วง ป้องกันไฟกระชาก คุณภาพสูง พร้อมช่องเสียบ ,พลังงานสูง ป้องกันการโอเวอร์โหลด ปลั๊กไฟแท้ ไม่มีสายไฟ, 4 ช่อง รางปลั๊กไฟ ,10A 2500 วัตต์,GNTH-C54.GONGNIU ป้องกันการโอเวอร์โหลด ปลั๊กไฟแท้ ไม่มีสายไฟ, 3 ช่อง คณะกรรมการพลังงาน, 10A 2500 วัตต์, 100% สายไฟต่อทองแดง, PowerStrip, ปลั๊กไฟยาว GNTH-4135.GONGNIU ป้องกันการโอเวอร์โหลด ปลั๊กไฟแท้ ไม่มีสายไฟ, 3 ช่อง คณะกรรมการพลังงาน, 10A 2500 วัตต์, 100% สายไฟต่อทองแดง, PowerStrip, ปลั๊กไฟยาว GNTH-103

Author: postza