ส่งทั่วไทย บันได บันไดอลูเนียม ตั้งฉาก 1.6+1.6/1.9+1.9เมตร บันไดพับได้ รับน้ำหนักได้150กก. บันไดขึ้นได้2ทาง ไม่เปลืองพื้นที่เก็บ ใส่รถยนต์ได้ เช็คราคา

บันได บันไดอลูเนียม ตั้งฉาก 1.6+1.6/1.9+1.9เมตร บันไดพับได้ รับน้ำหนักได้150กก. บันไดขึ้นได้2ทาง ไม่เปลืองพื้นที่เก็บ ใส่รถยนต์ได้

Author: postza