เช็คราคา GooAB Shop นาฬิกาปลุกดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ หน้าจอ 4.5 นิ้ว (สีเงิน) จัดส่งฟรี

GooAB Shop นาฬิกาปลุกดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ หน้าจอ 4.5 นิ้ว (สีเงิน)


GooAB Shop นาฬิกาปลุกดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ หน้าจอ 4.5 นิ้ว – สีเงิน คุณสมบัติ !!! ข้อมูลเพิ่มเติมครับ !!!นาฬิกาตั้งโต๊ะ นาฬิกาตั้งพื้น นาฬิกาปลุก รุ่น DS-2088สามารถแสดงเวลาแบบ 12 และ 24 ชั่วโมง และแสดงอุณหภูมิแบบ ‘ C / ‘F ได้โดยเมื่ออยู่ใน MODE TIME ให้กดปุ่ม UP เพื่อเลือกแสดงเวลาแบบ 12/24 และกดปุ่ม DOWN เพื่อเลือกแสดงอุณหภูมิแบบ ‘ C / ‘F-นาฬิกาปลุกตั้งโต๊ะ ระบบLED 7segment -หน้าจอสูง 3 x 3 นิ้ว ใช้ไฟจากถ่าน AAA x 3 ก้อน มีวงจรICสำหรับสำรองไฟในเวลาไฟดับ(เวลาจะยังคงเดินอยู่มีจอแสดงผลที่สามารถเห็นได้ชัดเจน ทั้งเวลากลางวันและกลางคืนมีระบบปลุกแบบ SNOOZE จนกระทั้ง คุณปิดระบบเปลี่ยนโซนเวลาได้ทั่วโลกไฟแสดงผลสามารถแสดงไฟเมื่อสัมผัส หรือ มีเสียงตบมือแสดงอุณหภูมิได้ทั้งแบบ องศาเซลเซียส และ แบบฟาเรนไฮต์ตั้งนาฬิกาได้ทั้งแบบ12ชั่วโมง และ24ชั่วโมงแสดงผลด้วย7 Segmentขนาดใหญ่ขนาดตัวเลขสูง 1.3นิ้ว (3 cm)ขนาด 12x13x3 cmนาฬิกาดิจิตอลLED DIGITAL CLOCKตั้งโต๊ะ รุ่นDS-2088 ตั้งปลุก บอก วัน /เดือน /สัปดาห์ + เวลา /นาที + อุณหภูมิ มีปุ่มกด Snooze/ไฟหน้าจอ กดเปลี่ยนโซนเวลาได้ทั่วโลก คุณสมบัติ-นาฬิกาปลุกตั้งโต๊ะ ระบบLED 7segment-หน้าจอสูง 3 x 3 นิ้ว ใช้ไฟจากถ่าน AAA x 3 ก้อน มีวงจรICสำหรับสำรองไฟในเวลาไฟดับ(เวลาจะยังคงเดินอยู่มีจอแสดงผลที่สามารถเห็นได้ชัดเจน ทั้งเวลากลางวันและกลางคืนมีระบบปลุกแบบ SNOOZE จนกระทั้ง คุณปิดระบบเปลี่ยนโซนเวลาได้ทั่วโลก ไฟแสดงผลสามารถแสดงไฟเมื่อสัมผัส หรือ มีเสียงตบมือ แสดงอุณหภูมิได้ทั้งแบบ องศาเซลเซียส และ แบบฟาเรนไฮต์ตั้งนาฬิกาได้ทั้งแบบ12ชั่วโมง และ24ชั่วโมงแสดงผลด้วย7 Segmentขนาดใหญ่ ขนาดตัวเลขสูง 1.3นิ้ว (3 cm)ข้อมูลเพิ่มเติม

Author: postza