เช็คราคา Sony ถ่านชาร์จ AA 4600 mAh NiMH Rechargeable Battery ( 2 ก้อน X4 ) + BTY เครื่องชาร์จเร็ว 8 ช่อง ส่วนลด

Sony ถ่านชาร์จ AA 4600 mAh NiMH Rechargeable Battery ( 2 ก้อน X4 ) + BTY เครื่องชาร์จเร็ว 8 ช่อง


คุณสมบัติ- ถ่านชาร์จ ขนาด AA ความจุ 4600 มิลลิแอมป์- ให้พลังมากกว่าถ่าน Alkaline- ความสามารถในการชาร์จ 1000 ครั้ง- เก็บพลังงานไว้ได้นาน แม้ไม่ใช้งาน Low Self Discharge(LSD)ข้อควรระวัง- เปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งชุดเมื่อใช้งานครั้งต่อไป- ควรชาร์จไฟให้เต็ม และใช้ให้หมดใน 2-3 ครั้งแรก- ไม่ควรเก็บแบตเตอรีั่ไว้ในที่อุณหภูมิสูงเป็นเวลานาน- ไม่ควรเก็บแบตเตอรี่รวมกับอุปกรณ์ที่มีส่วนประกอบของโลหะ

Author: postza