แนะนำซื้อ Fuse Tab Micro ตัวแท๊ปฟิวส์ สำหรับ แท๊ปไฟ จากกล่องฟิวส์ ก่อนของจะหมด

Fuse Tab Micro ตัวแท๊ปฟิวส์ สำหรับ แท๊ปไฟ จากกล่องฟิวส์


ประโยชน์ของฟิวส์แท๊บ เป็นอุปกรณ์สำหรับเพิ่มจุดต่อ ฟิวส์ในรถยนต์ จักยานยนต์ โดยไม่ต้องตัดต่อสายไฟ  โดยต้องเลือกให้เหมาะสมกับชนิดและขนาดของฟิวส์ โดยจะมี 3 ขนาดคือ 1. แบบ Micro มีขนาดเล็ก ขาเสียบฟิวส์จะสั้น จะพบในรถใหม่ทุกรุ่น 2. แบบ Mini มีขนาดเท่าแบบ Micro แต่ขาเสียบฟิวส์ จะโผล่ยาวออกมา 3. แบบ Standard มีขนาดใหญ่ มีขายื่นออกมา จะพบกับรถรุ่นเก่าๆ เพื่อความมั่นใจ ลูกค้าควรถอดฟิวส์ออกมา และลองเทียบดูตามรูป   ประโยชน์ของ Fuse Tab – เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการต่อไฟเข้ากับอุปกรณ์เพิ่ม โดยไม่อยาก ตัดต่อสาย – เพิ่มช่องสำหรับฟิวส์จาก 1 เป็น 2 ช่อง – ใช้ฟิวส์แยกจากฟิวส์เดิม – ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง – สะดวกและรวดเร็วในการต่อเพิ่มอุปกรณ์ วิธีการใช้ Fuse Tab การใช้ ฟิวส์แท๊บ สามารถใช้ได้ง่ายๆ โดยมีขั้นตอนคือ 1. ถอดฟิวส์ออกจากกล่องฟิวส์ 2. เสียบฟิวส์ที่ถอดออกเข้ากับฟิวส์แท๊บ โดยเสียบเข้ากับด้านที่ใกล้ขาฟิวส์ (ดูรูปประกอบ) 3. เสียบฟิวส์ของอุปกรณ์ที่จะต่อแท๊บไปใช้งาน ในช่องที่เหลือ 4. สายไฟของอุปกรณ์ที่จะแท๊บไฟไปใช้งาน ให้ต่อกับแจ๊คตัวผู้ 5. เสียบฟิวส์เข้ากล่องฟิวส์ให้เรียบร้อย เสร็จสิ้นการ Tab fuse จากกล่องฟิวส์ โดยไม่ต้องตัดต่อสายไฟใดๆ

Author: postza